Een paar woorden
over Annemarie


Annemarie Wilbrink is als therapeut NIBIG geregistreerd, Wkkgz geregistreerd (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Daarnaast is Annemarie ook lid van VCW (Vereniging van Contextueel Werkers) en VvEd (Vereniging van Ervaringsdeskundigen).

Mijn naam is Annemarie Wilbrink-Herbrink (1962)

Ik ben gelukkig getrouwd, moeder van twee fantastische kinderen en een schoonzoon en trotse oma van een geweldige kleindochter. Na 14 jaar te hebben gewerkt als pastoraal hulpverlener, heb ik in 2009 de keuze gemaakt om hier een bijpassende studie voor te volgen: Contextueel Pastoraat & Psychosociale Hulpverlening bij Stichting Koinonia. Na succesvolle afronding van deze studie, ben ik naast het werken in mijn eigen praktijk de 2-jarige studie ‘basisopleiding Contextuele Hulpverlening’ van Leren over Leven gaan volgen. In december 2016 ben ik afgestudeerd aan de 2-jarige vervolgstudie ‘Contextuele Specialisatie’ aan de Nagy Academie in Utrecht.

Mijn praktijk

Vanuit mijn ervaring binnen mijn huwelijk en gezin én mijn kwaliteit als therapeut wil ik graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van cliënten. Daarin staan veiligheid, respect, ruimte en vertrouwen centraal. In mijn eigen leven heb ik ervaren dat, dankzij processen van bewustwording en verwerking, puzzelstukjes uiteindelijk op hun plek kunnen vallen. Daar hangt wel een ‘prijskaartje’ aan: de keuzes en levenslessen die zorgen voor een persoonlijk én relationeel herstel. Graag wil ik uw gesprekspartner zijn als het gaat om partner- en familierelaties en alle aanverwante hulpvragen die daarbij naar voren komen.
,,Echte dialoog is in wezen afhankelijk van de wederkerigheid van verantwoordelijke zorg (Buber, 1958)"
Laten we er samen naar kijken!

06 - 521 249 32

of stuur een email naar: annemarie@relatiezorg.nu