Werkwijze


Contextuele hulpverlening is een respectvolle benadering, die aanzet tot een duurzame verandering en houvast. Dit biedt vervolgens hoop en perspectief.

Contextuele Hulpverlening

In contextuele therapie gaat het om bewustwording van wat partners of individuen uit voorgaande generaties hebben meegekregen en hoe dit hun dagelijkse leven beïnvloedt. “Geven en ontvangen” zijn daarin twee kernwoorden. Als er geen balans is tussen wat gegeven en ontvangen wordt, kan zich dit uiten in bijvoorbeeld de volgende klachten: onzekerheid, schuldgevoelens en oververmoeidheid.

Graag wil ik met u/jullie samen stil staan bij de hulpvraag die naar voren komt. Daarbij kan het helpend zijn om gebruik te maken van een genogram (drie generaties) en/of poppetjes. Het visualiseren helpt dan beter inzichtelijk te maken welke plek u inneemt binnen (familie)relaties.
Laten we er samen naar kijken!

06 - 521 249 32

of stuur een email naar: annemarie@relatiezorg.nu