Tarieven


Gesprekvorm Tijdsduur Tarief
Kennismakingsgesprek voor intake en advies plm. 1 uur € 58,-
Individueel gesprek plm. 1 uur € 78,-
Relatiegesprek of gezins-/familiegesprek plm. 1,5 uur € 110,-
Telefonisch consult plm. 0,5 uur € 38,-
Bij beperkte financiële mogelijkheden kunnen bovenstaande tarieven in overleg worden aangepast. Diaconieën van kerkelijke instellingen vergoeden regelmatig (een deel van) de kosten. Eventuele afmelding (door verhindering) wil ik 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak van u ontvangen. Zonder afmelding ben ik helaas genoodzaakt om de kosten van de afspraak in rekening te brengen.
Laten we er samen naar kijken!

06 - 521 249 32

of stuur een email naar: annemarie@relatiezorg.nu