Privacyverklaring Annemarie Relatiezorg

Persoonsgegevens die ik verwerk
Annemarie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Annemarie verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb
Annemarie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, appen of mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen inzake afspraken en tijden
  • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang ik gegevens bewaar
Relatiezorg.nu zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: Twee tot vijf jaar of anders, in overleg met u.

Delen met anderen

Annemarie deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met mijn accountant, die in opdracht van mij gegevens verwerkt, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Annemarie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Annemarie gebruikt géén cookies.(Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone). 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar annemarie@relatiezorg.nu.

Relatiezorg.nu zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Annemarie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annemarie@relatiezorg.nu.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Annamrie, dan kun je mij via de onderstaande gegevens bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                   Oude Deventerstraatweg 1

Postcode en plaats:                                                           8017 BA Zwolle

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:             050 180 8

Telefoonnummer:                                                               06-52124932

E-mailadres:                                                                        annemarie@relatiezorg.nu